دانلود آهنگ جدید امین هاشمی کمر باریک

دانلود آهنگ جدید امین هاشمی کمر باریک


دانلود آهنگ جدید امین هاشمی کمر باریک

متن آهنگ کمر باریک امین هاشمی تا اتی دل من ابریناموند از دلوم اثریتا نگات به نگام اخوردعقل هوش از سرم ابری ای کمر باریکُم تو شو تاریُکمتو بدو نزدیکم…ای کمر باریکُم تو شو تاریُکمتو بدو نزدیکم… وقتی دست تو موهات ابرینفسُم با خودت ابری‌…چشهام خیره به تون همه جاوقتی برق رو لووت ازنی…ای کمر ..