اهورا ایمان فیروزه

اهورا ایمان فیروزه


اهورا ایمان فیروزه

متن آهنگ فیروزه از اهورا ایمانAhoora Iman Firoozehنگام میگنی و هیچی نمیگینگات میکنمو ترانه میشملب ساحل فیروزه چشماتپر از حرفای عاشقانه میشمنگام مکنی با چشمای ماهومنو میکشی از لذت پروازبه تاوان سفرهای نرفتهمنو میبری از گریه به آوازمتن آهنگ فیروزه اهورا ایمانسفر مکینم از تو به ستارهقدم میزنم از خاطره تا توبه تو که میرسم ..