مازیار و اوژن دور میشیم

مازیار و اوژن دور میشیم


مازیار و اوژن دور میشیم

مازیار و اوژن دور میشیممتن آهنگ ( متن ترنه ) دور میشیم مازیار و اوژن محمدیMaziyaR & Ozhan Door Mishimتو که نبودی یه کمگاهی ولی نمیرسیم بهممیشه تو نری دور نشی از دلمدور نشی از دلمکلی حرفه که بگم دور نشوأم ازت حتی یه کمچیزی نمونده با یه حسم بدممیشه دور نشی از دلمدور دور ..

اوژن محمدی رهایی

اوژن محمدی رهایی


اوژن محمدی رهایی

متن آهنگ ( متن ترنه ) رهایی اوژن محمدیOzhan Mohammadi Rahaeiکاش فقط یه بار دیگهوقتی که بارون میادصدای خنده تو از دل آسمون میاددرد دوریت مثه کوه سنیگه روی دوش مناخرین کلام تو مونده توی گوش منگفتی که دردو رها کندرس تو رهاییهعمریه که توودلت ترس از جداییهگفتی تا آخرین دنیا تو قلب هم بمونیمما ..