ایلیا ای جی دلبستم

ایلیا ای جی دلبستم


ایلیا ای جی دلبستم

متن آهنگ ( متنن ترانه ) دلبستم  ایلیا ای جیEalia Aj Delbastamنه دیگه دیونه شدمدلبستم به کسی که ندارم بهش اعتمادچشم بستم رو همه کردم تورو انتخابامشب من از سوالی که دارم آخه راضیمبش وصلم یه درصدم  نمیدم اخه احتمالصد بار گفتم مریضم آخه عاشقتم عزیزم ایلیا از خوانندگان جوان و سابقه داری است که ..