بامداد شکری دل عاشق

بامداد شکری دل عاشق


بامداد شکری دل عاشق

 بامداد شکری دل عاشقمتن آهنگ دل عاشق بامداد شکریBamdad Shokri Dele Asheghدل تُو دل.  عاشق من.  که نیست که.                  این   دیوونه.  هر چی.     بشه    تا تهش به پات وامیسته آره وامیسته.                  ستار وُ ماه منی.    دلیل خنده های ..