دانلود آهنگ جدید بهنام بانی به اسم زخم کاری

دانلود آهنگ جدید بهنام بانی به اسم زخم کاری


دانلود آهنگ جدید بهنام بانی به اسم زخم کاری

متن آهنگ زخم کاری بهنام بانی وسط این خیابونا دور از تو من جلوترم مناینقده موندم که که بیای زندگی روح منو بردهر چی که میخواستم تو رو بدست بیارمت نشدانگار از اون شباس که گریه کنم تا خود صبح تا خود صبحمتن آهنگ زخم کاری بهنام بانیتنهام نذار منو با این خیابونا با این زخمای کاریتنهام ..