بهنام خدری گل سنگم

بهنام خدری گل سنگم


بهنام خدری گل سنگم

متن آهنگ ( متن ترانه ) گل سنگم بهنام خدریBehnam Khedri Gole Sangam لالا لالا لالا گل نازم بیا که دور تو قفس بسازملالا لالا لالا گل سنگمکی تورو آب میده قشنگملالا لالا لالا گل باغم تورو کم دارم تو اتاقملالا لالا لالا بوی دریا تو قشنگی واسم مث رویالالا لالا لالا بوی بارونکاشکی مال ..