جاوید شاه آبادی دلبرکم

جاوید شاه آبادی دلبرکم


جاوید شاه آبادی دلبرکم

  متن آهنگ دلبرکم جاوید شاه آبادیJavid Shahabadi Delbarakom بَهارکِه بارون بِه چَمَن میبارِه سَبزِه بَرام بویِ تورومیارِهدِلُم بَرات پَرمیکِشِه هَوات بَرُم میشینِههَرجامیرُم هَرجامیام چِشام تورومیبینِهدِلُم بَرات پَرمیکِشِه هَوات بَرُم میشینِههَرجامیرُم هَرجامیام چِشام تورومیبینِهمتن آهنگ دلبرکم جاوید شاه آبادیبُلبُلِ عاشِق تویِ باغ میخونِه دِرَختِ آلبالوزَدِه جَوونِهشاپَرَکاپَرمیزَنَن گَردِهِ گُل میارَن قاصِدَکاپَرمیزَنَن اَزتوخَبَرمیارَنشاپَرَکاپَرمیزَنَن گَردِهِ گُل میارَن قاصِدَکاپَرمیزَنَن ..

دانلود آهنگ جدید جاوید شاه آبادی مضراب

دانلود آهنگ جدید جاوید شاه آبادی مضراب


دانلود آهنگ جدید جاوید شاه آبادی مضراب

متن آهنگ مضراب جاوید شاه آبادی مظرابوبزن به سیم سازتقربون صدای دلنوازتضربی به فدای نازشصتتقربون برم اون دوچشم مستتامشب شب ماسحرندارهشادی آخه دردسرندارهامشب شب ماسحرندارهشادی آخه دردسرنداره ساقی جون من بریزشرابوجونم بده زودبیادکبابومطرب میخوامت بزن ربابوآوازمیخونم بده جوابومتن آهنگ مضراب جاوید شاه آبادی مظرابوبزن به سیم سازتقربون صدای دلنوازتضربی به فدای نازشصتتقربون برم اون دوچشم ..