دانلود آهنگ جدید جاوید شاه آبادی مضراب

دانلود آهنگ جدید جاوید شاه آبادی مضراب


دانلود آهنگ جدید جاوید شاه آبادی مضراب

متن آهنگ مضراب جاوید شاه آبادی مظرابوبزن به سیم سازتقربون صدای دلنوازتضربی به فدای نازشصتتقربون برم اون دوچشم مستتامشب شب ماسحرندارهشادی آخه دردسرندارهامشب شب ماسحرندارهشادی آخه دردسرنداره ساقی جون من بریزشرابوجونم بده زودبیادکبابومطرب میخوامت بزن ربابوآوازمیخونم بده جوابومتن آهنگ مضراب جاوید شاه آبادی مظرابوبزن به سیم سازتقربون صدای دلنوازتضربی به فدای نازشصتتقربون برم اون دوچشم ..