حامد محضر نیا بازی چشمات

حامد محضر نیا بازی چشمات


حامد محضر نیا بازی چشمات

حامد محضر نیا بازی چشماتمتن اهنگ ( متن ترانه ) بازی چشمات حامد محضر نیاHamed Mahzarnia Bazi Cheshmat امکان نداره ، قلبم بزارهکه دلم عاشق بشه بی تو دوبارهبازیِ چشماتم که ادامه دارهچشمات قشنگه مثه دریاکنارهمهره ی مار عشقیشدی تو یار عشقیمن میدونم مثل خودمیتو هم دچار عشقیاز بس بینظیریاز تو دلم نمیریدنیا تو مشتمهوقتی ..