دانلود آهنگ جدید حسام صادقی خاطر خواتوم

دانلود آهنگ جدید حسام صادقی خاطر خواتوم


دانلود آهنگ جدید حسام صادقی خاطر خواتوم

متن آهنگ خاطر خواتوم حسام صادقیدوسه روزن چمبراتوم مه هنوزم خاطر خواتوممه هنوزم تو خیالوم صبح و ظهر و شو باهاتوم …“خاطر خواتوم مه خاطر خواتوم خاطر خواتوم مه خاک زیر پاتوم “هنوزم کنج دلخو جایی به تو اومنهادن به امید دیدن تو از همه دل اومبریدن، یاد روزون گذشته خیلی عالی و خاش هسته ..

دانلود آهنگ جدید حسام صادقی حالوم خرابن

دانلود آهنگ جدید حسام صادقی حالوم خرابن


دانلود آهنگ جدید حسام صادقی حالوم خرابن

متن آهنگ حالوم خرابن حسام صادقیحالوم خرابن ای عزیزوم ،تا کی مه سر به زانو بنینوم ،تاکی با درد عشقت ای یار مه روز و شونخو بگذرونوم ،حالوم خرابن ، دنیا عذابن به تو رسیدن فقط سرابن، از حال ارفتم ، از پا نکفتم ببین چطوری از یادت ارفتم” بدو تو زودی ، مکن تو ..