دانلود آهنگ جدید حسین توکلی دل میبازم

دانلود آهنگ جدید حسین توکلی دل میبازم


دانلود آهنگ جدید حسین توکلی دل میبازم

متن آهنگ دل میبازم حسین توکلیدل میبازم اگر چه هر بار منو شکستی منو ندیدیتو دریایی منم که ساحل چرا دلت را بمن نمیدیمن که بی تو زندگی را لحظه ای بارو ندارممیبرم دل از همه تنها به تو دل میسپازمتا تو باشی در کنارممنکه بی تو میشارم اشکای روی گونه هاموبی تو من جایی ..