حسین زمان خبری نیست

حسین زمان خبری نیست


حسین زمان خبری نیست

متن آهنگ خبری نیست حسین زمانHossein Zaman Khabari Nnistخبری نیست وقتی گریه از تو تنها یادگارهخبری نیست وقتی دنیا هی بلا سرم میارهشب و بارون آورم آروم غم به قلبم هدیه میدهتو نباشی کی رو شونم زیر بارون تکیه میدهتو نباشی خبری نیست دیگه از من اثری نیستواسه من چاره ی بی تو جز همین ..