دانلود آهنگ جدید حمید عسکری زندگی

دانلود آهنگ جدید حمید عسکری زندگی


دانلود آهنگ جدید حمید عسکری زندگی

متن آهنگ زندگی حمید عسکریزندگی کنار تو برای من مثل بهشتهاین درو اون در میزنم خود بیان تو سرنوشتتبا یه دست پس میزنی با چشات دلم پیش میکشیاینقه خوشکلی داری دلمو به آتیش میکشیقد آغوش منی نه زیادی نه کمیکاش به چشم تو بیام کاشکی به چشمات یه کمیمتن آهنگ زندگی حمید عسکریاز رولجبازی دلت ..


دانلود آهنگ جدید حمید عسکری گفتی فراموشم کن


دانلود آهنگ جدید حمید عسکری گفتی فراموشم کن

متن آهنگ گفتی فراموشم کن حمید عسکریمَن دارم بدون تو ، از هَمون راهی که رَفتیم تنها بَرمیگردمبا اینکه اشتباه بودی ، وَلی هیچ موقع نَتونستم ازَت بَرگردممیگی به خاطر مَنه ، که از این رابطه بیرون میری …به خاطِرم بمون مَگه ، با رَفتنت کمتَر عَذابم میدی …گفتی فَراموشم کن اما …کی مِث مَن ..