ریمیکس حامد شیخ پنجره ( دیجی نیکوتین )

ریمیکس حامد شیخ پنجره ( دیجی نیکوتین )


ریمیکس حامد شیخ پنجره ( دیجی نیکوتین )

ریمیکس حامد شیخ پنجرهریمیکس پنجره از حامد شیخHamed Sheykh Panjereh ( Dj Nikotin Remix ) میشه فقط یه بار دیگه از پنجره ببینمتخیال کنم کنارمی توو بغلم بگیرمتمیشه بازم مثه قدیم پنجره هار و بار کنیموهای فر مشکیت و توو دست باد رها کنیخوشبخت باشی عزیزکم آرزوهات خاطره ها شنهر قت دلت گرفت بگو شوخی ..

ریمیکس دیجی نیکوتین ارازل

ریمیکس دیجی نیکوتین ارازل


ریمیکس دیجی نیکوتین ارازل

ریمکیس دیجی نیکوتین ارازلریمیکس ارازل دیجی نیکوتینDj Nikotin Arazel ( Remix ) تا اکسترنی بودم سوبرUber میداد Nude دافم از آلمانیه شب به رفیق پیچید بم پاس داددر اومد از یه موئر Lil Durk یهودکتر حسابیه بدین نوبلفن دارم جهادی سرچ کن گوگلرپفارسی منو میزاره جلوممن حتی پادگان بود واسم هتلبندازیم هر جا میزنن پیکنیکHysteric ..