رضا باباخانی انتظار

رضا باباخانی انتظار


رضا باباخانی انتظار

متن آهنگ انتظار رضا باباخانیReza Babakhani Entezarدلم گیریاس چاو نازارم م له یوریت فریه دی زارملحظه شماری کم ارای روژه دلکم ارات بیارمخوش واو روژه که دست بگرم وه ناو دنیا پژاره نیرمدست بگرم تماشات بکم بیر ژه تو خیاله نیرمدلم گیریاس وه دس روزگار چنه دیوری چنه انتظاردوست دیرم عزیز دلم تو مشتاقو منی ..