رضا شیری زشته نرو

رضا شیری زشته نرو


رضا شیری زشته نرو

متن آهنگ زشته نرو از رضا شیریReza Shiri Zeshte Naroواسه کی ول کردی رفتآون همه عشق منومن چقد بهت میگفتم نکن زشته نروتو چطور دلش میادش عکسمو پاره کنیتو میتونستی بمونی دردمو چاره کنیراه رفتنو گرفتی منو بیچاره کنیبعد از تو دیگه اون آدم سابق نشدمسعی کردم نه نشد من دیگه عاشق نشدمرضا شیری زشته ..

رضا شیری نمیشنوم حرفاتو

رضا شیری نمیشنوم حرفاتو


رضا شیری نمیشنوم حرفاتو

متن آهنگ نمیشنوم حرفاتو از رضا شیریReza Shiri Nemishnavam Harfato یادته یکمی قبل تر به قبلا که قلبمو واسه تو دادم رفتیادته یکمی قبل تر میگفتم باهام حرف بزن حرفات دوای دردندیگه نمیشونم حرفاتو نمیگیرم دستاتوهرکاری واست کردم نیومد به چشمات خبنمیشونم حرفاتو نمیگیرم دستاتوهرکاری واست کردم نیومد به چشمات خبمتن آهنگ نمیشنوم حرفاتو رضا ..

رضا شیری به دلم موند

رضا شیری به دلم موند


رضا شیری به دلم موند

متن آهنگ به دلم موند از رضا شیریReza Shiri Be Delam Moondبه دلم موند نشد اونی که خواستی شمکاش نمیرفتی که من با همه قاطی شمدیدی آخر زدش این عشق به تنو ریشم منو چند تا عکس و این شمعچه شبایی که با حرفای تو خوابم بردحالا تنها شده اونی که واست میمردهر چی کاشتیم ..