سالار زنگنه لالایی بخون

سالار زنگنه لالایی بخون


سالار زنگنه لالایی بخون

متن آهنگ ( متن ترانه ) لالایی بخون سالار زنگنهSalar Zangane lalaei Bekhoon حاال که کوهی از غممای کاش که بودش مادرممنم براش حرف میزدمدست میکشید رو سرمعین همون بچگیامقایم بشم تو بغلشخسودی میکنم به کسیحرف بزنه از مادرشلالایی بخون خوابم بگیرهروزای بی تو سرد و دلگیرهلالایی بخون تا معجزه شهدل تنگم باز آروم بشهلالایی ..