سهیل مهرزادگان کم کم

سهیل مهرزادگان کم کم


سهیل مهرزادگان کم کم

سهیل مهرزادگان کم کممتن آهنگ ( متن ترانه ) کم کم سهیل مهرزادگان Soheil Mehrzadegan Kame Kam کمه کم میشه واست مرد تویی سلیقم جایی ندیدممثل تو نی اصلا باور کن شدیم شبیه هم تا باشی همینمبا تو چفت چفتم یه لبخند بزنی عکس گرفتماصلا هرچی تو بگی اصلا هرجا که بری منو داری عشقمجای ..

سهیل مهرزادگان گلی

سهیل مهرزادگان گلی


سهیل مهرزادگان گلی

سهیل مهرزادگان گلیمتن آهنگ ( متن ترانه ) گلی سهیل مهرزادگان Soheil Mehrzadega Goliگلی بیا گلدونت میشم آفتاب و بارونت میشمگلی بیا من زندونیتم ولی نگهبونت میشمگلی من همه خاکم برا تو وقت شکوفه دادن تورسیده رسیده جون به لبم ببین خونه خرابم من سر تونمیخوام با یه تصمیم اشتباه ضرر کنیمهمین حال قشنگی که ..

سهیل مهرزادگان انصاف نیست

سهیل مهرزادگان انصاف نیست


سهیل مهرزادگان انصاف نیست

سهیل مهرزادگان انصاف نیستمتن آهنگ ( متن ترانه ) انصاف نیست سهیل مهرزادگان Soheil Mehrzadegan Ensaf Nistسیل اومد هرچی رویا جمع کردم با خودش بردتو یه لحظه این همه عشق بین ما یهویی چشم خورداین همه درد واسه یه قلب به خدا انصاف نیستبارون برای عاشق به خدا انصاف نیستمیگن هر جایی بری پیداش نمیشه ..

سهیل مهرزادگان شهرت

سهیل مهرزادگان شهرت


سهیل مهرزادگان شهرت

متن آهنگ ( متن ترانه ) شهرت سهیل مهرزادگان Soheil Mehrzadegan Shohratمن تو شهرمون شهرت دارمبه عاشقی شده کلا کارمرو تو یه فاز مثبت دارم اخه گلی منم عادتمه گل بردارمخوش رفتارم تو باشی پهلومبر نیمخورم با دیگرونمن تار موی مشکی تو رو نمیدم به کل دنیام تموممن  به تو دنیامو میدمته عشقو من با تو ..