دانلود آهنگ جدید شارمین باران عشق

دانلود آهنگ جدید شارمین باران عشق


دانلود آهنگ جدید شارمین باران عشق

متن آهنگ باران عشق شارمین آرامشت ،، زیباترین آرایش توستدریایِ من ،، آرامشم ،،ارامش توستغرق توأم ،،اما نمیخواهم نجاتیموجی که در من می خروشد،، خواهش توست.عطرت نفس های مرا مُشتاق کردهباران عشق تو ودلم را باغ کردهقابل بداند کاش جو تا آخِر بماندمهرت که در جان و دلمج اتراق کرده..مهربان من در جهان منبی تبسم ..