مانی منصوری عزیز

مانی منصوری عزیز


مانی منصوری عزیز

متن آهنگ ( متن ترانه ) عزیز مانی منصوری Mani Mansouri Aziz دریای عشق و معرفت زیبا نگار من تویعشقم عزیز دل مرا.در صفا جانم تویهر لحظه با عشق تومن.پرواز تا بی انتهاعاشق تو من شده ام.ای جاودان عشقم تویجان منی گل عزیز دلت شده دریای عشقمسرور شد از روی تو.عزیز دل ماهم تویشوق از ..

مانی منصوری مبینا

مانی منصوری مبینا


مانی منصوری مبینا

متن آهنگ ( متن ترانه ) مبینا مانی منصوریMaani Mansouri Mobinaگل دختری از از نزد عشقای جاودان زیبای عشقاسمش مبینا در دلم دردانه  بی همتای عشقهر روز درمیلاد تو ای نازنین  جانان عشقتو بهترین دختی و بس هر لحظه با خدای عشقزیبا گلی از دل نشانآیینه دل در کار عشقدلت شده پر نور حقشیدا دی ..

مانی منصوری پیمان ما

مانی منصوری پیمان ما


مانی منصوری پیمان ما

مانی منصوری پیمان مامتن آهنگ پیمان ما از مانی منصوری Maani Mansouri Peymane Maاین حس من مال توئهتقدیر ما عشق تو بودمنو تو در این عاشقی پیما ماعشق تو بودبا من بیا در لحظه هاپرواز کن بی انتها سرشار شو در عشق توقلبم همیشه با تو بودهنوزم عاشقتم پایده باد این عشق مااین لحظه های ..