پارسا پایار بن بست

پارسا پایار بن بست


پارسا پایار بن بست

پارسا پایار بن بستمتن آهنگ ( متن ترانه ) بن بست پارسا پایارParsa Payaar Bon Bastمثه نم بارون بزنزخمامو آروم ببندمرهم شو واسه این دل دیونهچشمامو آروم ببندبعد تو شده این هوا سنگینشب شده واسم پر دلتنگیبعد تو نداره این دنیا رنگیکاش دوباره برگردیمتن آهنگ پارسا پایغار بن بستهر راهی رو بری تو بن بستهگفتی ..

پارسا پایار پاشو بیا

پارسا پایار پاشو بیا


پارسا پایار پاشو بیا

متن آهنگ ( متن ترانه ) پارسا پایار پاشو بیاParsa Payaar Pasho Biaaمثه موهات چرا دلت هر شب پرشونهمثه من حرفت تو نگاتو هیچکی نمیدونهبیا یه انقلابی کنماز اینا میخوام من دورت کنماصن میخوام زورت کنم نمیخوام اینا نابودت کننپاشو بیا دیگه نبایدگلمو اینجوری ببیننپاشو بیا که اینجوری کنیانگار من توو میدون مینمجاتو میشه یادت ..

پارسا پایار میرسی کی بهم

پارسا پایار میرسی کی بهم


پارسا پایار میرسی کی بهم

متن آهنگ ( متن ترانه ) پارسار پایار میرسی کی بهمParsa Payaar Miresi Key Behemچی میشه همیسه باشی پیشمکی میگه نباشی راضی میشموقتی که پیشمی عالی میشمتو بگو بگو مال کی بشمدل من تنگته ای دل ای دلبزنی زل بهم هی بهم هی بهمبگی که دوست دارم از ته دلمتو بگو میری کی بهمبازم دلم ..