دانلود آهنگ جدید حسام قحطی عشق

دانلود آهنگ جدید حسام قحطی عشق


دانلود آهنگ جدید حسام قحطی عشق

متن آهنگ قحطی عشق حسام ای تمام زندگی من تو را در حد مرگزیر باران جای خود من تو را زیر تگرگدوستت دارم ای رفیق نا رفیقبر دل من همچو تیغ قد اقیانوس شبمن تو را خیلی عمیق دوستت دارم قحطی عشق است اما من تو را دیوانه امخانه ات آباد کردی این چنین ویرانه ..