دانلود آهنگ جدید امید جهان که چی

دانلود آهنگ جدید امید جهان که چی


دانلود آهنگ جدید امید جهان که چی

متن آهنگ که چی امید جهانعشق به این با نمکی کی آخه دیدهماهم که روی ماهشو از تو خریدههر کی قبل تو بوده از سرم پریدهاخه خندمو جز چشمای تو هیچکی ندیدهمنو با این دلبریا گذاشتی تنها که چیامروز و فردا میکنی بردی دل از ما که چیمیخندی و اخم مکینی تکلیف روشن بکناین همه ..

دانلود آهنگ جدید امید جهان تو عشق منی

دانلود آهنگ جدید امید جهان تو عشق منی


دانلود آهنگ جدید امید جهان تو عشق منی

متن آهنگ تو عشق من امید جهاندُنبال مَنی ، از دَستم نریدِلبر جانم ، تو عِشق مَنیفَرق داری با هَمه ، جات تو قَلبمههَرچقدر بگم ، از خوبیت کَمهدُنبال مَنی ، از دَستم نریدِلبر جانم ، تو عِشق مَنیفَرق داری با هَمه ، جات تو قَلبمههَرچقدر بگم ، از خوبیت کَمههیچ جوره ازَت ، دَست ..