هاشم رمضانی بارون تیر ( شب ششم )

هاشم رمضانی بارون تیر ( شب ششم )


هاشم رمضانی بارون تیر ( شب ششم )

متن آهنگ بارون تپر ( شب ششم ) از هاشم رمضانی Hashem Ramezani Baroon Tir ( Shabe Sheshom )هاشم رمضانی باورن تیر ( شب ششم ) شاخه شمشاد حرم امانت برادرمعمو چقدر گفتم نرو قسم دادی به مادرمحالا ببین مضطرمو عزا گرفته حرموحالا ببین در حرم گریه های خواهرموبه زیر لب همش میگه حسنمو کشتنچرا ..