یوسف زمانی بالاخره یادم میره تو رو

یوسف زمانی بالاخره یادم میره تو رو


یوسف زمانی بالاخره یادم میره تو رو

متن آهنگ ( متن ترانه ) بالاخره یادم میره تو رو یوسف زمانیYousef Zamani Belakhare Yadam Mire Toro چند روزه به همه چی گیر میدینکنه از موندن ترسیدیخیلی داری خودتو میگیریهمه جا رو تنهایی میرییه چیزایی میخوای بگی ولی روت نمیشهمیخوای بری این مشکلتهواست حلش میکنم ولی تو کهمیگفتی عشقمون خوشگله کهمیدونم عادت کردم به ..