آلبوم منتخب شاد

آلبوم منتخب شاد


آلبوم منتخب شاد

دانلود آلبوم به صورت یکجا 128 دانلود آلبوم به صورت یکجا 320 متن آلبوم منتخب شادMontakhab Album Shad   فقط … فقط … فقط … فقط یه نگاهیه نگاه تو منو پاک دیوونه کردهیه نگاه تو منو پابنده خونه کرده یه نگاه تو … یه نگاه … یه نگاهدو تا چشم تو بازم صبر دلم ..