ماکان بند نردبون

ماکان بند نردبون


ماکان بند نردبون

متن آهنگ ( متن ترانه ) نردبون ماکان بندMacan Band Nardebon شدم یه کهنه نردبون تو دستای هر عابریقاصدک گفت که باهاتم گفتم تو هم مسافریجای پای هر آدمی خراشی روی بدنمهر بار یکی بالا میره میگم الانه بشکنمیه جور ازم رد میشن که تصویرش پاک نمیشهتا دردم آروم میگیره یه درد تازه شروع میشهمن ..

ماکان بند بله

ماکان بند بله


ماکان بند بله

متن آهنگ ( متن ترانه )بله ماکان بندMacan Band Bale میخوام این آهنگو من به تو تقدیم کنمتو رو از همه تفریق کنمبا تو جمع شم خوشیامو تقسیم کنمنمیخوام حسمو مخفیش کنممهربونیو از بس تو بلدینزدی سرم هر شب غر الکیهر موقع با تو بحثم شدزنگ زدی هر سری اول توبله اگه تو با من ..

ماکان بند مسافرت

ماکان بند مسافرت


ماکان بند مسافرت

متن آهنگ ( متن ترانه ) مسافرت ماکان بندMacan Band Mosaferatیه سفر میخوام با تو برم هرجا باشه عشق قشنگمهی موزیک تو جاده گوش بدیم با تو بگم با تو بخندمهر وقت لب دریا میرم با دردا میرم تنها میرم تا صبح میشینم تو فکر اینمتو خودت دریایی عشق خوشگلم بی تو آخه اینجا چی ..