متنی 2 حنجره حقه باز

متنی 2 حنجره حقه باز


متنی 2 حنجره حقه باز

متن آهنگ حقه باز  متین 2 حنجرهMatin 2 Hanjare Hoghe Bazبلای خانمان سوز چشای حقه بازتتوهم محضه چقدر حال و هوا و فازتدوست ندارم دیگه از عاشق شدن بریدمخیری بجز شرو ضر از عشق تو ندیدمبزن به چاک حالمو خوب کن فقط با دورینمیبنی مگه نمیخوام تو رو بس که کوریمیخواستم از دست خودم خلاص ..

متنین 2 حنجره مچاله

متنین 2 حنجره مچاله


متنین 2 حنجره مچاله

متین 2 حنجره مچالهمتن آهنگ مچاله متین 2 حنجنرهMatin 2Hanjare Mochale بازم چمه خدا که پر دردم فکرای بد منو دیوونه کردهاونها که مدعی بودن پیشم نموندن شاید بدم ولی منکه آهن نبودمبزن بکش وجودمو تموم تار و پودمو که دیگه زندگی ندارممچاله کن توو قلبم و اضافه کن یه دردمو که دیگه احساسی ندارممتن ..