نوید دیوان مجنون

نوید دیوان مجنون


نوید دیوان مجنون

متن آهنگ مجنون از نوید دیوانNavid Divan Majnoon دل مو میبری هوشم به صد بارهوای رفتنت جونم به لب آرتو دریا میروی دریا چرا ایمو خشکیدم برای دیدنت ایهوای ابری دلوم آروم ای دلمتن آهنگ مجنون نوید دیوانولی چشمام نیمباره خزونه ای دل ای دلکجا میری کجا میری عزیزوم واست دل داده ام یک دل ..