علیرضا قربانی بی گناه

علیرضا قربانی بی گناه


علیرضا قربانی بی گناه

متن آهنگ بی گناه از علیرضا قربانیAlireza Ghorbani Bi Gonahتو خنده ی دوری در یاد تو قاصدکی دور از بادمن زخمی قبل از مردن من ساکت قبل از فریادداد از دل من داد ای داد …عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتادعکسی که در آن خندیدم از سینه ی دیوار افتادداد ..