علی عباسی عشق میکنم

علی عباسی عشق میکنم


علی عباسی عشق میکنم

متن آهنگ عشق میکنم از علی عباسیAli Abbasi Eshgh Mikonamنفس بکش تو در گوشم یه حالی شم بپره هوشمیه جوری که خیلیا حرصشون درآدیکم برام صدا تو ناز کن جلو چشام موهاتو باز کناونا که تو نختن چشمشون درآدرو گوشیم عکس تو میدرخشه کنار اسمت یه قلب بنفشهحاضرم واست بمیرم جلو همه هنوزم هنوزم هنوزمنمیخوام ..