حامد شیخ وقتی که دیدمت

حامد شیخ وقتی که دیدمت


حامد شیخ وقتی که دیدمت

متن آهنگ وقتی که دیدمت از حامد شیخHamed Sheykh Vaghti Ke Didametوقتی که دیدمت دنیا رو بم دادیپرت شد حواس من توو قلبم افتادیحرفمو میخورم عشقت شده یه رازحرفای من به تو نت میشه روی سازمیپیچه توو تنم درد نبودنتزخمی شده هوام از بوی پیرهنتمونده دلم پیشت پرت حواس منچسبیدی به تنم مثل لباس منبا ..

حامد شیخ پنجره

حامد شیخ پنجره


حامد شیخ پنجره

متن آهنگ پنجره از حامد شیخHamed Sheykh Panjarehمیشه فقط یه بار دیگه از پنجره ببینمتخیال کنم کنارمی توو بغلم بگیرمتمیشه بازم مثه قدیم پنجره هار و بار کنیموهای فر مشکیت و توو دست باد رها کنیخوشبخت باشی عزیزکم آرزوهات خاطره ها شنهر قت دلت گرفت بگو شوخی و خندهاش با منبشن کنار پنجره صدا بزن ..