سعید شهروز ناز بانو

سعید شهروز ناز بانومتن آهنگ ناز بانو سعید شهروز Saeid Shahrouz Naz Banooآی ناز بانو آی ناز بانو آی ناز بانوآی ناز بانو آی ناز بانو آی ناز بانوهیچ کسی تو زندگیم مثل من یار تو نیستمثل این عاشق دل خسته گرفتار تو نیستشهری از مستی چشمات یهو ویرونه... ادامه مطلب

ایرج ایرج برای گلپا

ایرج ایرج برای گلپامتن آهنگ ایرج باری گلپا ایرجIraj – Iraj For Golpaای یار دیرینم چرابا آن همه لطف و صفااز من گذشتیرفتی رها کردی مراای همدم دیر آشناافسانه گشتیافسوس از این بخت گرانهیهات از این چرخ کبودای همنوای خسته امرسم رفاقت این... ادامه مطلب

حسین توکلی ماه شدی

حسین توکلی ماه شدیمتن آهنگ ما شدی حسین توکلی Hossein Tavakoli Mah Shodi تو از در اومدی یهو دلم باز شد عشق یهو پیدا شد قند تو دلم آب شد تو از در اومدی ماه شدی تابیدی وقتی که خندیدی قلبمو دزدیدی بمون دور ور من تاج سر من دیگه مال من بش خداکنه تا... ادامه مطلب