آروین صمیمی زمان

آروین صمیمی زمانمتن آهنگ زمان آروین صمیمیArvin Samimi Zaman چشمام تورو از وقتی دیدت خب بد مبتلاس قربون اون موهای تیرت خوش رنگ طلاس با نمک میشی زمانی که بهت میدم یه گل عاشق اون لحظه ام که دست تو دست وایستی جلوم هی بچرخم، بچرخم دور تو با تو... ادامه مطلب

اهورا ایمان آرزوهای زمینی

اهورا ایمان آرزوهای زمینیمتن آهنگ آرزوهای زمینی  اهورا ایمان Ahoora Iman Arezoohaye Zaminiبه تماشای تو برمی گردماین جهانیست که دیدن داردگرچه آغاز ندارد،اماآخر قصه شنیدن داردچشم می بندم و می بینم بازعطرها،خاطره ها می رقصندباز باران و درختان... ادامه مطلب

علیرضا خان نفس نفس

علیرضا خان نفس نفسمتن آهنگ نفس نفس علیرضا خانAlireza Khan Nafas Nafasنفس نفس نفس تورو میخوام و بسمگه شبیه تو تو دنیا چندتا هستمنم منم منم که عشقو از برمکه سنگ عشقتو به سینه میزنممن میخوام عکس چشاتو بکشمواسه تو دیوونه شمهی بهت پیله کنم با تو... ادامه مطلب