دکلمه هاشم رمضانی مادرانه

دکلمه هاشم رمضانی مادرمتن دکلمه مادر هاشم رمضانیHashem Ramezani Madar ( Deklameh ) مادر… مادر… مادرم…  من عشق را در آغوش بی انتهای تو حس کردم تو را که در آغوش میگیرم انگار دنیا رو در آغوش گرفتم…. تو در رگ‌و خون من جریان... ادامه مطلب

حسین زمان نمیشه نباشی

متن آهنگ نمیشه نباشی حسین زمانHossein Zaman Nemishe Nabashiنبودت سرابه یه کوه عذابه یه عمر اضطرابه نمیشه نباشیاز این قلب خسته که به خون نشستهکه بد جور شکسته نباید جدا شیبا اشکای جاری با این زخم کاریبا این بی قراری باید چی بخوامنباشی نگاتو یه... ادامه مطلب