مجید شیرین بیان با تو

مجید شیرین بیان با تو


مجید شیرین بیان با تو

متن آهنگ با تو از مجید شیرین بیان Majid Shrin Bayan Ba To من چجوری میشه از تو بگذرمتویی که اینهمه جذابی برامتو بگردی توی رویام مبینیجایی نیست من چیزی جز خودت بخوام (با تو همه دنیا توی دست منهنزدیک بمون دوریت من و آتیش میزنه)متن آهنگ با تو مجید شیرین بیان اگه حالم با ..