پرواز همای چرا هر چی که شیرینه گناهه

پرواز همای چرا هر چی که شیرینه گناههمتن آهنگ ( متن ترانه ) چرا هر چی که شیرینه گناهه پرواز همایParvaz Homay Cher Har Chi Ke Shirine Gonahe ‎چرا هر چی که شیرینه گناههبه دل هر چی که میشینه گناههچرا هر چی که شیرینه گناههبه دل هر چی که میشینه... ادامه مطلب