راغب بی پناه

راغب بی پناهمتن آهنگ بی پناه راغبRagheb Bi Panahگفتی بگو نزدیک نزدیکمهر کی نشونیمو ازت پرسیدگفتی صداشو میشنوم هر جاهر کی لبش اسم منو بوسیدهر کی لبش اسم منو بوسید من بی پناهم مهربونم باشآروم جونی آروم جونم باشمن اوج آهم مستجابم کنبارون اشکم... ادامه مطلب