نیواد دیدی

نیواد دیدیمتن اهنگ دیدی نیوادNivad Didiدوباره تو دوباره من مروره کلی خاطره و غمدوباره زخم و پر درد تنهایی میکشه منو برگرداگه تو پیشم نباشی بریو ازم جداشیبگو کی منو آرومم کنهاخه تو‌که قلب نداشتی اصن منو دوس نداشتیچرا چشام انقده اشکی شدهمن حالیم... ادامه مطلب

بنیامین بهادری تا بی نهایت

بنیامین بهادری تا بی نهایتمتن آهنگ تا بیهایت بنیامین بهادریBenyamin To Infinityدردیم که در وزدیدن دستانش جسمیت وجودم تحلیل می روددیدم که قلب  او با  با تنی ساحر سرگردانپیچیده در تمامی قلب منتا بی نهایت تا آن سوی حیاتگسترده بود اوتا بی نهایت تا... ادامه مطلب