دانلود آهنگ جدید رادین عباسی دست رو دست

دانلود آهنگ جدید رادین عباسی دست رو دست


دانلود آهنگ جدید رادین عباسی دست رو دست

متن آهنگ دست رو دست رادین گفتی برو بی معرفتمیمونی تنها بعد منهرچی که وابستت شدمخنجر زدی از پشت به منبازیچه ی دستت شدمنمیمونه ماه پشت ابردوریتم که سخت بودو هستگله داره ازت دلم فاصله میگیری ازممیگی نیا دنبالمجسمم نباشه پشت سرتقلبم میمونه باز واستفکرم همیشه پیش توعهدرگیره باهات بازمزخمی که رو قلبم زدیهنوز برام ..