احمد رضا نبی زاده دلتنگ

احمد رضا نبی زاده دلتنگ


احمد رضا نبی زاده دلتنگ

متن آهنگ دلتنگ از احمدرضا نبی زادهAhmadreza Nabizadeh Deltangخوشا نور خدا دیدن به مستیدرون خانه ی ویرانه دلخوشا رسوا کند ما را به مستیتپیدن های مشتاقانه ی دلخوشا زنجیر آغوشی که باشددلم دیوانه است دیوانه دلدلتنگ جهان تنگ من از همه دلتنگآی دلتنگ جهان تنگ من از همه دلتنگمتن آهنگ دلتنگ احمدرضا نبی زادهدل درد ..

احمد رضا نبی زاده اولین دخت

احمد رضا نبی زاده اولین دخت


احمد رضا نبی زاده اولین دخت

احمد رضا نبی زاده اولین دختمتن آهنگ اولین دخت احمد رضا نبی زادهAhmadreza Nabizadeh Avalin Dokht اولین دُت اولین زن اولین یارُم تو بُسِش اولین گل بوته غم اولین خارُم تو بُسِش اولین دُت اولین زن اولین یارُم تو بُسِش اولین گل بوته غم اولین خارُم تو بُسِش اَمِه لحظه ای که نگاهُم اَ چِشِ ..