روزبه بمانی بسه برگرد

روزبه بمانی بسه برگرد


روزبه بمانی بسه برگرد

متن آهنگ بسه برگرد از روزبه بمانیRoozbeh Bemani Basse Bargardهر جا که میرم پیش چشمامیبغضم مثه یه کوه سنگینهیادت میفتم نفسم میرهدنیای این روزای من اینهیک لحظه چشمای تو رو دیدم تا پیش چشم همه زیبا شممن واسه اون یک ثانیه بایدچند سال دیگه منتظر باشمبسه برگرد من واسه تو عمرم جنگیدممرگمو با چشم خودم ..