بهنام فراهانی گل گندم

بهنام فراهانی گل گندم


بهنام فراهانی گل گندم

متن آهنگ گل گندم از بهنام فراهانی Behnam Farahani Gole Gandomفلک بر دفتر عشقم قلم زدفلک بر سرنوشت من قلم زدچه روزای خوشی داشتم بهم زدالهی ای فلک چرخت نگردهکه چرخت آرزوهامو بهم زدمتن آهننگ گل گندم بهنام فراهانیفلک تیرم نزن بالم شکستهغبار بی کسی بر من نشستهدگر تیری نزن بالی ندارموجودم از غم دنیا ..